شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) و گروه تابعه در نظر دارند نسبت به اجاره دهی  ٢٢  واحد تجاری از متراژ حدودی ٢٣ الی ٣٨٠ مترمربع و ۵۵ واحد پارکینگ با مشخصات مطابق با جدول مندرج در اسناد مزایده (لینک جدول در ذیل همین صفحه) واقع در استان البرز، شهرستان محمدشهر، منطقه ولدآباد، خیابان امیرکبیر، بالاتر از میدان امیرکبیر (میدان توحید)، روبروی خیابان ٢٢ بهمن، مجتمع تجاری امیرکبیر، با اولویت اجاره کل واحدها و پارکینگ ها به صورت یکجا از طریق مزایده عمومی با شرایط قراردادی مندرج در اسناد مزایده، براساس قیمت پایه مصوب، برای مدت حداکثر پنج سال و نحوه پرداخت به صورت تماماً اجاره بهاء (به شرح اسناد مزایده ) اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، هماهنگی جهت بازدید، دریافت اسناد مزایده، پرداخت سپرده شرکت در مزایده و ارائه پاکت های اسناد و پیشنهاد قیمت، از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت ١۴ روز شنبه مورخ ٢۶ / ١٢ / ١۴٠٢ ، همه روزه (به استثناء روزهای پنجشنبه و جمعه) از ساعت ٩ الی ١٧ به نشانی تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک ٢١ کدپستی: ١۵٨۶٧۵۶٧١۶ و وب سایت www.sakhteman.com مراجعه نموده و یا با شماره تلفن های ٨٨٧٠۴٧٧٠ - ٠٢١ و ٠٩١٩۵٣٩۴٣۴٠ تماس حاصل فرمایند.
زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکت ها، راس ساعت ١۵ روز شنبه مورخ ٢۶ / ١٢ / ١۴٠٢ در محل دفتر شرکت می باشد.
شرکت در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است.

برای دریافت اسناد مزایده کلیک کنید (PDF)

دریافت جدول قیمت پایه اجاره بهاء مجتمع تجاری امیرکبیر محمد شهر

محل مجتمع تجاری امیر کبیر روی نقشه گوگل