فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار
فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار

فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار

سَرمایه‌گذاری در حوزۀ بورس و اوراق بهادار

یکی از مهمترین و سوداوری ترین فعالیت های شرکت، فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار است. مدیران با سابقه، با تحلیل و ارزیابی شرایط کلان اقتصاد کشور، در کنار تحولات اقتصاد بین الملل، بخش مهمی از نقدینگی شرکت، را به خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس، صندوق های طلا و صندوق های با درآمد ثابت اختصاص می دهند تا بتوانند از این مسیر بالاترین سود ممکنه، همراه با ریسکی معقول و قابل پذیرش در مقایسه با سود حاصله کسب نمایند.

شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین

به غیر از هلدینگ ساختمان ایران، یکی از زیر مجموعه های اصلی ما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین است که با تمرکز بر بخش معاملات روزانه برای خود و سایر شرکت های زیر مجموعه و گروه ، با منابع نقد مازاد ، اقدام به خرید و فروش نموده و سود خوبی را در سالهای اخیر به ارمغان آورده است.

شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) از مصادیق نهادهای مالی موضوع بند 21 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود. این شرکت در تاریخ 03/05/1383 به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شده و طی شماره 226900 مورخ 03/05/1383 و شناسه ملی شرکت 10102680599 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ 01/12/1390 به شماره 11012 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان نوین جز واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران می‌باشد.

نقشه راه آینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بر اساس سبد داراییهای شرکت و توانایی سود آوری در سالهای آتی تدوین وتبیین خواهد شد که در این خصوص ، ارزش افزوده سبد بورسی و فرابورسی ، میزان مطالبات و بدهیهای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.عمده سودآوری شرکت از طریق شناسایی سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها و همچنین دریافت سود تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر می باشد. بدیهی است خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه پذیر و کسب درآمد از هر دو روش مذکور از برنامه های آتی شرکت بوده و به صورت پیوسته انجام می پذیرد.