فعالیت‌ها و پروژه‌ها حوزه‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری

سَــرمایه‌گذاری در حوزۀ مالی

با مشارکت در تأسیس گروه مالی اقتصاد نوین شامل بانک، تأمین سرمایه، بیمه، لیزینگ، خدمات پرداخت و ....

سَرمایه‌گذاری در حوزۀ توریسم ورزشی

با همکاری شرکت نوسا، در طراحی، ساخت و بهره‌برداری از پروژه ملی کمپ ورزشی و کلیه امکانات اقامتی، تجاری، تفریحی مرتبط در جزیره کیش .

سَرمایه‌گذاری در حوزۀ بورس و اوراق بهادار

خرید و فروش سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده، صندوق‌های طلا و اوراق با درآمد ثابت

سَرمایه‌گذاری در حوزۀ ـــاختمان

با همکاری شرکت نوسا، در طراحی و ساخت برج مسکونی ظفر در 22.619 هزار مترمربع زیربنای مفید.