کلنگ این پروژه با مشارکت سازمان ملی زمین و مسکن در سال 1382 به زمین زده شد و متاسفانه به دلایل مختلف طی سالهای اخیر به مرحله بهره برداری نرسید. در حال حاضر این پروژه با 95 درصد پیشرفت و در اختیار پیمانکار برای تکمیل مراحل نهایی است.

تکمیل و آغاز به فروش این پروژه در برنامه های قطعی امسال قرار دارد. در پایان سال مالی 1399 12.000 متر مربع از این پروژه در مالکیت مستقیم هلدینگ ساختمان ایران و 1.700 متر مربع نیز تحت مالکیت شرکت نوسا قرار دارد.

در ادامه برنامه داریم زمین های تحت تملک که بر اثر تسویه حسابهای صورت گرفته با سهامداران عمده قبلی، در حسابها منظور شده است را با طراحی بهترین پروژه ممکن، به افزایش ارزش افزوده مجموعه تبدیل نماییم.

اتمام

100 %
پیمانکار
شرکت نوسازی و ساختمان تهران
نوع پروژه
مسکونی
وضعیت
اتمام
زیربنا
3000 متر مربع