آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری (سهامی عام)

زمان برگزاری: روز چهار شنبه مورخ ١۴٠٢/١٢/٢٣ رأس ساعت ٩:٣٠ صبح

محل برگزاری: شهر کرد، گودال چشمه، بلوار ١٣ آبان، سالن اجتماعات سازمان دانش آموزی

پخش آنلاین: www.sakhteman.com

دریافت فایل آگهی