قابل توجه سهامداران گرامی

عطف به نامه شماره 6317/211 مورخ 24/03/1401 سازمان بورس اوراق بهادار با همکاری شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس اقدام به برگزاری آزمون استخدامی می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید.

testcenter.semedco.ir