قابل توجه کلیه سهامدارن گرامی، عطف به نامه شماره 27516/15 مورخ 04/03/1401 شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، در صورتی که تا کنون نسبت به ثبت نام در سامانه سجام اقدام ننموده اید، لطفاً نسبت به ثبت نام در این سامانه با آدرس اینترنتی زیر اقدام نمایید.

https://ddn.csdiran.ir/sign-up

تصویر نامه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)