فهرست مندرجات :

- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

- صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه

- صورت‌های مالی اساسی شرکت اصلی

- یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

جهت دانلود گزارش « کلیک » کنید.