به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران از آزادسازی تعداد ۱۵۱.۸۸۵.۴۶۴ سهام بانک اقتصاد نوین خبر داد.

این شرکت اعلام کرد؛ این اقدام بابت تسویه تسهیلات بانک ایران زمین بوده است.