هولدینگ توسعه و سرمایه‌گذاری ماه‌تاب
هولدینگ توسعه و سرمایه‌گذاری ماه‌تاب

هولدینگ توسعه و سرمایه‌گذاری ماه‌تاب

سَرمایه‌گذاری در حوزۀ نیروگاهی

با توجه به روند رو به افزایش تقاضای برق در کشور و با صدور مجوز تولید برق به بخش خصوصی، شرکت تولیدی آرین‌ماه‌تاب‌گستر با بهره‌گیری از تجربیات متخصصین صنعت برق، در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده‌ی برق در ایران تأسیس شد. ماه‌تاب با سرمایه‌ی انسانی حدود یکصد نفر، ضمن اعتقاد کامل به حفظ چابکی سازمان و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی به افراد و شرکت‌های متخصص، همواره تلاش نموده است با الگوبرداری از روش‌های موفق دنیا، نسبت به الگوسازی در مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی در صنعت انرژی و سایر صنایع و بخش ها اقدام نموده و به عنوان یک شرکت جریان ساز در سطح کشور ایفای نقش نماید.

سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی با مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری وتوسعه عمران کرمان، با مالکیت غیر مستقیم نیروگاه‌های زیر مجموعه آرین مهتاب گستر

  • 1- نیروگاه رود شور (792 مگا وات)
  • 2- نیروگاه شوباد کرمان (484 مگا وات)
  • 3- نیروگاه کهنوج (75 مگا وات)
  • 4- نیروگاه کاسپین مازندران (302مگا وات)
  • 5- نیروگاه سرخس (75 مگا وات)
  • 6- نیروگاه و آب شیرین کن کیش (62 مگا وات)
  • 7- نیروگاه امیرآباد مازندران (33مگا وات)
  • 8-  نیروگاه ارومیه (114مگا وات)
  • 9-  نیروگاه تابان یزد (484 مگا وات)
  • 10-  نیروگاه خوی (346 مگا وات)