fa-IRen-US
Menu
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

مجامع شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

16
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1396
16
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1396
02
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1396
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) - سال 1396
04
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1395
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
14
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1395
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) - سال 1395
26
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه - 1395
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) - سال 1395
14
اطلاعیه عرضه سهام
 شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) در نظر دارد سهام خود و شرکت های گروه را با شرایط قید شده در تصویر آگهی از طریق مزایده واگذار نماید.
22
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
06
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام)
26
پیش نویس دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) - عملکرد منتهی به 1394/06/31
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1394/06/31
صفحه 3 از 5اولین   قبلی   1  2  [3]  4  5  بعدی   آخرین